2016. Els comitès de defensa de la CNT

ELS COMITÈS DE DEFENSA DE LA CNT [enllaç al núbol]

1933-1938

Dels Quadres de Defensa als Comitès Revolucionaris de barriada, les Patrulles de Control i les Milícies Populars

Agustín Guillamón

1ª edició en castellà 2011

1ª edició en català 2016