El Manifest del Partit Comunista, Marx i Engels (Prefaci "Noranta anys del Manifest, Trotski)