1976.11.23 AUTONOMA ROJA. Portaveu de la Lliga de la Joventut Comunista a la U.A.B. Any I, número 2, 23 de novembre de 1976