1871.12.22 Carta de Jenny Marx a Kugelmann, 21 y 22 de diciembre de 1871 (Jenny Marx)