04. Obres escollides de Lenin en català


Enllaç amb les Obres de Lenin en el Marxists' Internet Archive

1902, Què fer?

QUÈ FER?, LENIN, 1902

AdjuntoTamaño
QueferLenin2edicio.doc1.45 MB
QueferLenin2edicio.pdf573.78 KB

1915, El socialisme i la guerra

EL SOCIALISME I LA GUERRA, LENIN, 1915

AdjuntoTamaño
socialismeiguerra2ªedició.pdf142.34 KB

1917, Pacifisme burgès i pacifisme socialista

PACIFISME BURGÈS I PACIFISME SOCIALISTA, LENIN, 1917

AdjuntoTamaño
pacifismeburgesipacifismesocialista2ªedicio.pdf75.02 KB

1917, L'imperialisme, fase superior del capitalisme

L'IMPERIALISME, FASE SUPERIOR DEL CAPITALISME, LENIN, 1916

AdjuntoTamaño
L'imperialisme2ªedicioLenin.pdf381.02 KB
L'imperialisme2ªedicio.doc1.13 MB

1918, L'estat i la revolució

L'ESTAT I LA REVOLUCIÓ, LENIN, 1917

AdjuntoTamaño
estatirevolucio2ªedicio.pdf339.81 KB

1918, La revolució i el renegat Kautsky

LA REVOLUCIÓ I EL RENEGAT KAUTSKY, LENIN, 1918

AdjuntoTamaño
revolucioprolirenegatKautski2ºedicio.pdf301.11 KB

1906, La guerra de guerrilles

LA GUERRA DE GUERRILLES, LENIN, 1906

AdjuntoTamaño
laguerradeguerrilles2ªedicio.pdf117.12 KB

1920, L' "esquerranisme", malaltia infantil del comunisme

Novetat a les Obres Escollides de Lenin en català de les Edicions Internacional Sedov:
L'"ESQUERRANISME", MALALTIA INFANTIL DEL COMUNISME
1920

AdjuntoTamaño
L'esquerranismemalaltiainfantil2ªedicio.pdf309.52 KB

1908, Marxisme i reformisme

MARXISME I REFORMISME, LENIN, 1908

AdjuntoTamaño
marxismeireformisme2ªedicio.pdf29.37 KB

1908, Marxisme i revisionisme

MARXISME I REVISIONISME, LENIN, 1908

AdjuntoTamaño
marxismeireviosionisme2ªedicio.pdf44.58 KB

1909, Actitud del partit obrer envers la religió

ACTITUD DEL PARTIT OBRER ENVERS LA RELIGIÓ, LENIN, 1909

AdjuntoTamaño
partitireligio2ªedicio.pdf52.11 KB

1911, En memòria de la Comuna

EN MEMÒRIA DE LA COMUNA, LENIN, 1911

AdjuntoTamaño
enmemoriaComunaLenin2ªedicio.pdf32.71 KB

1913, Les tres fonts i les tres parts integrants del marxisme

LES TRES FONTS I LES TRES PARTS INTEGRANTS DEL MARXISME, LENIN, 1913

AdjuntoTamaño
tresfonts2ªedicio.pdf37.53 KB

1915, Karl Marx

KARL MARX, 1915

AdjuntoTamaño
Marx2ªeidicio.pdf121.1 KB

1916, El programa militar de la revolució proletària

EL PROGRAMA MILITAR DE LA REVOLUCIÓ PROLETÀRIA, LENIN, 1916

AdjuntoTamaño
Elprogramamilitar2ªedicio.pdf52.17 KB

1916, L'imperialisme i l'escissió del socialisme

L'IMPERIALISME I L'ESCISSIÓ DEL SOCIALISME, LENIN, 1916

AdjuntoTamaño
l'imperialismeil'escissiódelsocialisme2ºeidicio.pdf66.15 KB

1917, Informe sobre la revolució de 1905

INFORME SOBRE LA REVOLUCIÓ DE 1905, LENIN, 1917

AdjuntoTamaño
Informesobrrevolucio19052ªedicio.pdf71.01 KB

1917, Projecte de decret sobre el control obrer

PROJECTE DE DECRET SOBRE EL CONTROL OBRER, LENIN, 1917

AdjuntoTamaño
projectededecretcontrolobrer2ªedicio.pdf21.93 KB

1917, Tesis sobre l'Assemblea Constituent

TESIS SOBRE L'ASSEMBLEA CONSTITUENT, LENIN, 1917

AdjuntoTamaño
tesisassembleaconstituen2ªedicio.pdf30.42 KB

1919, La Tercera Internacional i el seu lloc en la història

LA TERCERA INTERNACIONAL I EL SEU LLOC EN LA HISTÒRIA, LENIN, 1919

AdjuntoTamaño
IIIInternacionalillocenlahistoria2ªedicio.pdf42.5 KB

1922, Sobre el significat del materialisme militant

SOBRE EL SIGNIFICAT DEL MATERIALISME MILITANT, LENIN, 1922

AdjuntoTamaño
sobresignificatmaterialismemilitant2ªedicio.pdf48.7 KB

1895, Frederic Engels

Frederic Engels, 1895. V.I. Lenin

AdjuntoTamaño
Frederic Engels-Lenin-1895.pdf115.48 KB

1897, A quina herència renunciem?

A quina herència renunciem?, 1897.  V.I. Lenin

AdjuntoTamaño
A quina herencia renunciem- Lenin- 1897.pdf249.62 KB

1897, Contribució a la caracterització del romanticisme econòmic

CONTRIBUCIÓ A LA CARACTERITZACIÓ DEL ROMANTICISME ECONÒMIC

(Sismondi i els nostres sismondistes patris)

V. I. LENIN

1897

AdjuntoTamaño
ContribucióalacaracteritzaciódelromanticismeeconòmicLenin1897.pdf418.87 KB

1898, La "Unió de lluita" als obrers de Petersburg i als socialistes

LA "UNIÓ DE LLUITA" ALS OBRERS DE PETERSBURG I ALS SOCIALISTES

V. I. LENIN

1898

AdjuntoTamaño
La Unió de Lluita als obrers de Petesburg, Lenin, 1898.pdf29.44 KB

1904, Un pas endavant, dos passos enrere (Una crisi en el nostre partit)

UN PAS ENDAVANT, DOS PASSOS ENRERE

(Una crisi en el nostre partit)

V.I. LENIN

1904

AdjuntoTamaño
UnpasendavantdospassosenrereLenin1904.pdf719.22 KB

1905, Dues tàctiques de la socialdemocràcia en la revolució democràtica

DUES TÀCTIQUES DE LA SOCIALDEMOCRÀCIA EN LA REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA

V. I. LENIN

1905

AdjuntoTamaño
DuestàctiquessocialdemocràciaLenin1905.pdf379.18 KB

1908, Materialisme i empirocriticisme

V. I. LENIN

MATERIALISME I EMPIROCRITICISME (Notes crítiques sobre una filosofia reaccionària)

1908

AdjuntoTamaño
Materialisme i empirocriticisme, Lenin, 1908.pdf1.42 MB

1910, Algunes particularitats del desenvolupament històric del marxisme

ALGUNES PARTICULARITATS DEL DESENVOLUPAMENT HISTÒRIC DEL MARXISME

LENIN, 1910

AdjuntoTamaño
particularitatsdesenvolupamentmarxisme2ªedicio.pdf33.65 KB

1910, Divergències en el moviment obrer europeu

DIVERGÈNCIES EN EL MOVIMENT OBRER EUROPEU

V. I. LENIN

1910

AdjuntoTamaño
DivergènciesemovimentobrereuropeuLenin1910.pdf36.89 KB

1917, La catàstrofe que ens amenaça i com combatre-la

LA CATÀSTROFE QUE ENS AMENAÇA I COM COMBATRE-LA

V. I. LENIN

1917

AdjuntoTamaño
Lacatàstrofequeensamenaçaicomcombatre-laLenin1917.pdf147.98 KB

1917, Se sostindran els bolxevics en el poder?

 
SE SOSTINDRAN ELS BOLXEVICS EN EL PODER?

V. I. LENIN

1917

AdjuntoTamaño
EssostrindranelsbolxevicsalpoderLenin1917.pdf164.24 KB

1917, Sobre les consignes

SOBRE LES CONSIGNES

V.I. Lenin

juliol 1917

AdjuntoTamaño
sobrelesconsigneslenin1917.pdf35.82 KB

1917, Tres crisis

TRES CRISIS

V.I. Lenin

juliol 1917

AdjuntoTamaño
trescrisislenin1917.pdf29.52 KB

1918, Carta als obrers nord-americans

CARTA ALS OBRERS NORD-AMERICANS

V. I. LENIN

1918

AdjuntoTamaño
Cartaalsobrersnord-americansLenin1918.pdf61.68 KB

1918, Resolució aprovada en la reunió conjunta del Comitè Executiu Central de tota Rússia...

RESOLUCIÓ APROVADA EN LA REUNIÓ CONJUNTA DEL COMITÈ EXECUTIU CENTRAL DE TOTA RÚSSIA, DEL SÒVIET DE MOSCOU, DELS COMITÈS FABRILS I DELS SINDICATS EL 22 D'OCTUBRE DE 1918

V. I. LENIN

1918

AdjuntoTamaño
Resoluciocomiteexecutiuetc22octubre1918Lenin1918.pdf27.52 KB

1919, Economia i política en l'època de la dictadura del proletariat

ECONOMIA I POLÍTICA EN L'ÈPOCA DE LA DICTADURA DEL PROLETARIAT

V. I. LENIN

1919

AdjuntoTamaño
EconomiaipoliticadictaduraproletariatLenin1919.pdf51.33 KB

1919, Tesis sobre la democràcia burgesa i la dictadura del proletariat

TESIS SOBRE LA DEMOCRÀCIA BURGESA I LA DICTADURA DEL PROLETARIAT

DISCURS SOBRE LES TESIS

V.I. LENIN

1919

(Primer Congrés de la Tercera Internacional)

AdjuntoTamaño
TesissobredemocraciaburgesaidictaduraproletariatLenin1919.pdf69.17 KB

1919, VIII Congrés del Partit Comunista (bolxevic) de Rússia

VIII CONGRÉS DEL PARTIT COMUNISTA (BOLXEVIC) DE RÚSSIA

18-23 de març de 1919

 -Informe sobre el programa del partit (pronunciat el 19 de març)

-Discurs de resum de l'informe sobre el programa del partit (pronunciat el 19 de març)

-Informe sobre el treball al camp (pronunciat el 23 de març)

-Resolució sobre l'actitud envers el camperolat mitjà

AdjuntoTamaño
VIIICongrésde PC_B_deRússiamarç1919Lenin1919.pdf167.47 KB

1920, Condicions d'admissió en la Internacional Comunista

CONDICIONS D'ADMISSIÓ EN LA INTERNACIONAL COMUNISTA

V. I. LENIN

1920 

(2on Congrés  de la Tercera Internacional)

AdjuntoTamaño
21CondicionsadmissióInternacionalComunistaLenin1920.pdf39.28 KB

1920, La cultura proletària

LA CULTURA PROLETÀRIA

V. I. LENIN

1920

AdjuntoTamaño
LaculturaproletàriaLenin1918.pdf26.5 KB

1920, Les tasques fonamentals de la Internacional Comunista

LES TASQUES FONAMENTALS DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

V. I. LENIN

1920

(2 on Congrés de la Tercera Internacional

AdjuntoTamaño
LestasquesfonamentalsdelaInternacionalComunistaLenin1920.pdf67.8 KB

1920, Tesis sobre la qüestió agrària

TESIS SOBRE LA QÜESTIÓ AGRÀRIA

V. I. LENIN

1920 

(2 on Congrés de la Tercera Internacional)

AdjuntoTamaño
TesissobreqüestióagràriaLenin1920.pdf55 KB

1920, Tesis sobre les qüestions nacional i colonial

TESIS SOBRE LES QÜESTIONS NACIONAL I COLONIAL

V. I. LENIN

1920

(2on Congrés de la Tercera Internacional)

AdjuntoTamaño
TesisproblemanacionalcolonialLenin1920.pdf41.02 KB

1920, VIII Congrés dels Soviets de tota Rússia

VIII CONGRÉS DELS SOVIETS DE TOTA RÚSSIA

22-29 de desembre de 1920

- Informe del Comitè Executiu Central de tota Rússia i del Consell de Comissaris del Poble sobre la política exterior i interior (pronunciat el 22 de desembre)

-Projecte de Resolució del VIII Congrés dels Soviets sobre l'Informe de l'electrificació

AdjuntoTamaño
VIIICongrésdelsSovietsdetotaRússiaLenin1920.pdf111.3 KB

1921, Sobre la significació de l'or ara i després de la victòria completa del socialisme

SOBRE LA SIGNIFICACIÓ DE L'OR ARA I DESPRÉS DE LA VICTÒRIA COMPLETA DEL SOCIALISME

V. I.LENIN

1921

AdjuntoTamaño
Sobrelasignificaciodel'orLenin1921.pdf43.97 KB

1921, Tesis de l'informe sobre la tàctica del PCR

TESIS DE L'INFORME SOBRE LA TÀCTICA DEL PCR

VI LENIN

1921

 (3 er Congrés de la Tercera Internacional)

AdjuntoTamaño
TesisdelinformesobrelatàcticadelPCR,Lenin,1921.pdf44.28 KB

1923, Més val poc i bo

MÉS VAL POC I BO

V. I. LENIN

1923

AdjuntoTamaño
MésvalpociboLenin1923.pdf62.15 KB