1870-09-26 Revolucia Federacio de la Komunumoj. 1a Liona Komunumo. Afiŝo.

Teksto:

FRANCA RESPUBLIKO Revolucia Federacio de la KOMUNUMOJ


La katastrofa situacio en kiu la lando troviĝas; la senpoveco de la oficialaj potencoj kaj la indiferenco de la privilegiitaj klasoj enmetis la francan nacion ĉe la rando de la abismo.


Se la popolo revolucie organizita ne rapide agas, sia estonteco estas perdita, la revolucio estas perdita, ĉio estas perdita. Inspirinta de la nemezurebleco de la danĝero kaj konsiderante ke la popola senespera agado ne devus esti prokrastita eĉ momenton, la delegitoj de la federaj komitatoj de Savo de Francujo, kunvenitaj en la Centra Komitato, proponas adopti tuj la jenajn rezoluciojn:


Artikolo 1. La admistra kaj registara maŝino de la ŝtato, kiu senpoviĝis, estas abolita.
La popolo de Francujo akiras plenan posedon de si mem.


Art. 2. Ĉiuj krimaj kaj civilaj tribunaloj estas ĉesitaj kaj anstataŭitaj de la popola justeco.


Art. 3. Impost- kaj hipotek-pagoj estas suspenditaj. La impostoj estas anstataŭitaj per la kontribuoj de la federaj komunoj, elprenitaj el la riĉaj klasoj, proporcie al la bezonoj de la savo de Francujo.


Art. 4. La ŝtato, estinte faligita, ne plu povos partopreni en la pago de privataj ŝuldoj.


Art. 5. Ĉiuj ekzistantaj municipaj organizoj estas nuligitaj kaj anstataŭitaj en ĉiuj federitaj komunumoj per komitatoj de savo de Francujo, kiu ekzercas ĉiujn potencojn sub la tuja kontrolo de la popolo.


Art. 6. Ĉiu komitato de departementa ĉefurbo sendos du delegitojn por fondi la Revolucian Konvencion de Savo de Francujo.


Art. 7. Ĉi Konvencio tuj kunvenigos en la Liona urbodomo, la dua urbo de Francujo kaj la plej disponita al energia agado en defendo de la lando.


Ĉi tiu Konvencio, apogita de la tuta popolo, savos Francujon.


AL LA ARMILOJ !!!


E.-B. SAIGNES,  RIVIERE,  DEVILLE, BAJON (el Tarare), François FAVRE,
Louis PALIX,  B. PLACET,  BLANC (G),  Ch. BEAUVOIR ,  Albert  RICHARD,
J.  BISCHOFF,    DOUBLE,    H.  BOURRON,     M.  BAKUNIN,     PARRATON,
A. GUILLERMET, COIGNET maljunulo, P.-J.PULLIAT,  LATOUR,   GUILLO,
SAVIGNY,    J.   GERMAIN,    F.   CHARVET,    A.   BASTELICA   (el Marsella),
DUPIN (el St-Etienne), Narcisse BARRET.


Originala bildo de la afiŝo: Wikimedia Commons. Posters from the Paris Commune. 

Tradukintaro: Kolektivista Rondo de LPK F. Santacatalina. Aranĝo: grupgerminal.org