1916-1917, Introducció a l'economia política

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA POLÍTICA

Rosa Luxemburg

1916-1917