1918, Resolució aprovada en la reunió conjunta del Comitè Executiu Central de tota Rússia...

RESOLUCIÓ APROVADA EN LA REUNIÓ CONJUNTA DEL COMITÈ EXECUTIU CENTRAL DE TOTA RÚSSIA, DEL SÒVIET DE MOSCOU, DELS COMITÈS FABRILS I DELS SINDICATS EL 22 D'OCTUBRE DE 1918

V. I. LENIN

1918