1923, Més val poc i bo

MÉS VAL POC I BO

V. I. LENIN

1923