1905, El socialisme i les esglésies

EL SOCIALISME I LES ESGLÉSIES

ROSA LUXEMBURG

1905