1918, Fragments sobre la guerra, la qüestió nacional i la revolució

(FRAGMENTS SOBRE LA GUERRA, LA QÜESTIÓ NACIONAL I LA REVOLUCIÓ)

ROSA LUXEMBURG

1918