1903, Estancament i progrés del marxisme

ESTANCAMENT I PROGRÉS DEL MARXISME

ROSA LUXEMBURG

1903