1906, Vaga de masses, partit i sindicats

VAGA DE MASSES, PARTIT I SINDICATS

ROSA LUXEMBURG

1906