1900, Reforma social o revolució?

REFORMA SOCIAL O REVOLUCIÓ?

ROSA LUXEMBURG

1900

(segona edició 1908)