1905, Dues tàctiques de la socialdemocràcia en la revolució democràtica

DUES TÀCTIQUES DE LA SOCIALDEMOCRÀCIA EN LA REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA

V. I. LENIN

1905