1920, Les tasques fonamentals de la Internacional Comunista

LES TASQUES FONAMENTALS DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

V. I. LENIN

1920

(2 on Congrés de la Tercera Internacional