1847.10.26 Carta de Engels a Marx, 26 de octubre de 1847

CARTA DE ENGELS A MARX

26 de octubre de 1847