1851.08.11 Carta de Engels a Marx, sobre el 11 de agosto de 1851

CARTA DE ENGELS A MARX

sobre el 11 de agosto de 1851