1856.05.23 Carta de Engels a Marx, 23 de septiembre de 1856

CARTA DE ENGELS A MARX

23 de septiembre de 1856