1866.10.09 Carta de Carlos Marx a Kugelmann, 9 de octubre de 1866

CARTA DE CARLOS MARX A LUDWIG KUGELMANN

9 de octubre de 1866