1871.12.22 Carta de Jenny Marx a Kugelmann, 21 y 22 de diciembre de 1871 (Jenny Marx)

CARTA DE JENNY MARX A KUGELMAN, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 1871