1871.10.03 Carta de Jenny Marx a Kugelmann, 3 de octubre de 1871 (Jenny Marx)

CARTA DE JENNY MARX A KUGELMANN, 3 DE OCTUBRE DE 1871