1870.12.15 Carta de Carlos Marx a Kugelmann, 15 de diciembre de 1870

CARTA DE CARLOS MARX A KUGELMANN, 15 DE DICIEMBRE DE 1870